SỰ KIỆN

Lễ hội trái cây Long Khánh diễn ra từ ngày 12 đến 16/6

Điểm nhấn của Lễ hội trái cây Long Khánh năm 2024 là chương trình Tôn vinh trái cây và sản phẩm OCOP diễn ra tại Công viên Bia Chiến thắng Long Khánh.